Disclaimer

De artikelen die ik schrijf voor Suze zoekt balans worden met zorg samen gesteld. Ik schrijf deze artikelen vanuit mijn eigen ervaringen, mening en kennis. Daarnaast zoek ik naar informatie betreffende het onderwerp. Toch is het mogelijk dat artikelen onvolledig zijn of feitelijke onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van Suze zoekt balans kunnen geen rechten ontleend worden. Suze zoekt balans is niet aansprakelijk voor (in) directe schade als gevolg van het gebruik van Suze zoekt balans. Raadpleeg altijd een arts of een andere gekwalificeerde hulpverlener over iedere gezondheidsvraag die u hebt. Negeer nooit een advies van een arts of hulpverlener naar aanleiding van informatie van Suze zoekt balans. 

Alle teksten en foto’s mogen niet door derden worden gebruikt zonder overleg, dit geldt ook voor foto’s die gevonden worden door een zoekmachine en afkomstig zijn van Suze zoekt balans.

De inhoud van Suze zoekt balans kan op elk moment, zonder aankondiging veranderd of verwijderd worden.