Disclaimer

De artikelen die ik schrijf voor Suze zoekt balans worden met zorg samen gesteld. Ik schrijf deze artikelen vanuit mijn eigen ervaringen, mening en kennis. Daarnaast zoek ik naar informatie betreffende het onderwerp. Toch is het mogelijk dat artikelen onvolledig zijn of feitelijke onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van Suze zoekt balans kunnen geen rechten ontleend worden. Suze zoekt balans is niet aansprakelijk voor (in) directe schade als gevolg van het gebruik van Suze zoekt balans. Raadpleeg altijd een arts of een andere gekwalificeerde hulpverlener over iedere gezondheidsvraag die u hebt. Negeer nooit een advies van een arts of hulpverlener naar aanleiding van informatie van Suze zoekt balans. 

De inhoud van Suze zoekt balans kan op elk moment, zonder aankondiging veranderd of verwijderd worden. 

Ik sta open voor samenwerkingen als het gaat om producten, merken en andere onderwerpen. Ik zal altijd mijn eerlijke mening laten weten en ik vermeld bij blogs dat deze tot stand zijn gekomen door een samenwerking. 

Alle teksten en foto’s mogen niet door derden worden gebruikt zonder overleg, dit geld ook voor foto’s die gevonden worden door een zoekmachine en afkomstig zijn van Suze zoekt balans. 

Voor samenwerkingen, vragen, suggesties en andere zaken ben ik per mail bereikbaar suzezoektbalans@gmail.com
L